KOULUTUKSET

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot, 35 op

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Katso videolta, mitä kouluttaja Johanna Huhtamäki kertoo positiivisesta johtamisesta ja sen mahdollisuuksista: tästä

SISÄLTÖ

Muuttuva työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta  –se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä. Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa  ymmärrystä heidän tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka  haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta  tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta. 

Nimestään huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista, vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta, oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä ja merkittävästitavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin ja inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivista johtamisesta ja positiivisista organisaatioista  sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla.

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

 •    Mitä on positiivinen psykologia
 •    Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 •    Hyvinvoinnin johtaminen
 •    Työn imu ja flow

Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot

 •    Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
 •    Positiivinen organisaatiotiede (POS)
 •    Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
 •    Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
 •    Hyveet organisaatiossa ja työssä

Moduuli 3: Positiivinen johtaminen

 •    Mitä on positiivinen johtaminen?
 •    Positiivisen johtaminen mallit
 •    Positiivisen johtamisen strategiat
 •    Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus  
 •    Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri

 •    Tunteiden merkitys työssä
 •    Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti
 •    Tunteiden johtaminen
 •    Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
 •    Kiitollisuus ja anteeksianto työssä

Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet

 •    Korkealaatuiset yhteydet ja niiden rakentaminen (HQR)
 •    Ihmissuhde-energia
 •    Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
 •    Virheistä oppiminen
 •    Sitoutuminen

Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio

 •    Kuuntelemisen taito
 •    Tukea antava kommunikaatio
 •    Jämäkkä kommunikaatio
 •    Heikko ja vahva kommunikaatio
 •    Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 •    Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen

 •    Merkityksellisyyden mallit
 •    Mitä merkitys merkitsee?
 •    Työorientaatiot
 •    Vahvuusperusteisen ajattelun johtaminen
 •    Kasvuajattelyún tukeminen
 •    Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: Positiivinen muutos

 •    Muutokset organisaatioissa
 •    Positiivinen muutosjohtaminen
 •    Suunniteltu organisaatiomuutos
 •    Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
 •   Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
 •   Positiivisten tavoitteiden voima

Suoritustapa

Koulutusohjelma koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä. 

Koulutusohjelman suoritustapa on tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla.

Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä.

Kohderyhmä

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot -koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Aikataulu

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena 16.4.2024–14.1.2025

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentoja verkossa sekä erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

16.4.2024 klo 9–10.30
14.5. klo 8.30–12.30
13.6. klo 8.30–12.30
13.8. klo 8.30–12.30
10.9. klo 8.30–12.30
8.10. klo 8.30–12.30
12.11. klo 8.30–12.30
10.12. klo 8.30–12.30
14.1.2025 klo 8.30–12.30

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 3390 €.

Ilmoittautuminen tästä

Positiivinen HR, 40 op

Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painettaHR-työlle. Mitä positiivinen HR on? Onko sille tarvetta? Eikö nykyinen HR ole positiivista? Lähtökohta HR-työhön on aina ollut positiivinen: mahdollistaa ihmisten ja...

lue lisää

Työyhteisön tunnetaidot, 20 op

Tunteet eivät kuulu työpaikalle! Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu, päättelykyky, päätöksenteko, vuorovaikutus ja...

lue lisää