Työyhteisön tunnetaidot, 20 op

Tunneäly ja tunnetaidotTunteet eivät kuulu työpaikalle!  Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu, päättelykyky,...

Positiivinen HR, 40 op

Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painetta HR-työlle. Mitä positiivinen HR on? Onko sille tarvetta? Eikö nykyinen HR ole positiivista? Lähtökohta HR-työhön on aina ollut positiivinen: mahdollistaa ihmisten ja...